Hoeveel kunt u lenen?

Voordat u een huis zoekt, zult u willen weten hoeveel u kunt lenen. U kunt dat uitrekenen met allerlei rekenmodules op het internet, maar daaraan kunt u geen rechten ontlenen. Voor een serieuze en realistische berekening kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Bij het bepalen van uw hypotheekbedrag spelen verschillende factoren een rol:

Uw inkomen

Met uw salaris moet u uw hypotheeklasten kunnen betalen, ook op de langere termijn. Uw inkomen is dus bepalend als het gaat om de hoogte van het hypotheekbedrag. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) stelt ieder jaar de financieringslastpercentages vast: het percentage van het bruto inkomen dat geldt als maximum bruto hypotheeklast. Is het aannemelijk dat uw inkomen nog flink zal stijgen, dan mag een geldverstrekker daar rekening mee houden.

De waarde van uw woning

De maximale hypotheek mag niet hoger zijn dan de waarde van uw woning. Alleen als u energiebesparende maatregelen gaat treffen, mag u maximaal 106% van de woningwaarde lenen. Dat extra bedrag moet u dan besteden aan bijvoorbeeld een HR-ketel, spouwmuur-, dak- of vloerisolatie, HR++ beglazing en/of zonnecellen.

Bij de aanschaf van uw woning moet u rekening houden met bijkomende kosten zoals notariskosten, makelaarskosten, overdrachtsbelasting en kosten voor hypotheekadvies. Deze bijkomende kosten bedragen 5 à 6 procent van de koopsom. U moet dus een deel van de financieringskosten zelf betalen.

De hypotheekrente

Hoe lager de hypotheekrente, hoe lager uw woonlasten. U kunt met een lage hypotheekrente daarom vaak een hogere hypotheek krijgen. Als u een hypotheek heeft met Nationale Hypotheek Garantie profiteert u vaak van een gunstigere rente.

Uw schulden

Een hypotheekverstrekker zal altijd nagaan of u schulden heeft. Daarvoor wordt het Bureau Kredietregistratie (BKR) geraadpleegd. Daar staan uw persoonlijke leningen, doorlopende kredieten, de creditcard, aankopen op afbetaling, de mogelijkheid tot rood staan en langere betalingsachterstanden op de hypotheek geregistreerd. De registratie geldt al voor kredieten vanaf 250 euro met een looptijd van minstens een maand. Ook als in uw smartphoneabonnement kosten zitten voor de aanschaf van het toestel, wordt dat als krediet gezien. Dat wordt geregistreerd bij het BKR als het bedrag boven de 250 euro uitkomt.

Een registratie bij het BKR kan van invloed zijn als u een lening of een hypotheek wilt afsluiten. Volgens Vereniging Eigen Huis leidt €500,-rood staan tot ongeveer €2.800,- minder hypotheek. En bij een gemiddeld inkomen van €35.000,- per jaar zou u met een telefoonkrediet van €25,- per maand rond €7.000,- minder kunnen lenen.